Πολιτική Επιστροφών

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΑΚΑΣ Ε.Ε», με έδρα την Καρδίτσα, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 15 (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 019083931000, τηλέφωνο επικοινωνίας : 24410 21566, email επικοινωνίας :  info@vrakas-fashion.gr) εφεξής Εταιρεία, σας ενημερώνει ότι έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε από το παρόν Ηλεκτρονικό Κατάστημα – διαδικτυακό τόπο www.vrakas-fashion.gr (εφεξής Ιστοσελίδα) εφόσον δεν είστε ικανοποιημένοι από την αγορά σας. Επίσης η Εταιρεία, για την διευκόλυνση όλων των πελατών και την ελαχιστοποίηση του κόστους των μεταφορικών, έχει συνάψει σύμβαση με την εταιρεία ταχυδρομικών υπηρεσιών «ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής Ετ.Ταχ.Υπηρεσιών).

Έχετε το δικαίωμα να μας ενημερώσετε το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής κάθε αγορασθέντος προϊόντος  για την απόφασή σας να επιστρέψετε το προϊόν (εκτός από την περίπτωση των εξαιρέσεων που αναφέρονται κατωτέρω). Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωση σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης. Το δικαίωμα τούτο (δικαίωμα υπαναχώρησης από την εξ αποστάσεως σύμβαση) μπορείτε να το ασκήσετε για οποιονδήποτε λόγο χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση.

Εφόσον αποφασίσατε να επιστρέψετε αγορασθέντα προϊόντα που σας παραδόθηκαν (είτε κατόπιν δικής σας επιλογής είτε επειδή τα προϊόντα εμφανίζουν οποιοδήποτε ελάττωμα), οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφαση σας με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

Η αποστολή της δήλωσης σας μπορεί να γίνει και μέσω της φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται στην ενότητα «Επικοινωνία» της Ιστοσελίδας. Στη δήλωσή σας θα πρέπει να αναγράψετε το ονοματεπώνυμο σας, τον αριθμό του τηλεφώνου σας και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Σε περίπτωση αποστολής της δήλωσης σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) θα σας διαβιβάσουμε μέσω email επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησης σας.

Σε περίπτωση που επιστρέψετε την παραγγελία σας επειδή παρουσιάζει οποιοδήποτε ελάττωμα (προϊόν ελαττωματικό, παράδοση διαφορετικού προϊόντος από εκείνο που παραγγείλατε κλπ.) η Εταιρεία θα επιχειρήσει να αντικαταστήσει τα προϊόντα με έτερα ομοειδή και να τα αποστείλει σε εσάς, εφόσον τα προϊόντα είναι ακόμη διαθέσιμα, το συντομότερο δυνατόν. Έχετε το δικαίωμα να μας δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε τέτοια αντικατάσταση αλλά επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων σας.

Οφείλετε εσείς να στείλετε πίσω τα προϊόντα με οποιοδήποτε τρόπο επιλέξετε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την εξ αποστάσεως σύμβαση αγοράς προϊόντων από την Ιστοσελίδα. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.

Αφού παραλάβουμε το προϊόν εκτιμούμε την κατάστασή του και κρίνουμε αν μπορεί να υπάρξει επιστροφή χρημάτων. Σε κάθε περίπτωση επιστροφής προϊόντων, υποχρεούστε να τα παραδίδετε στην ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, άθικτα, σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη και χωρίς καμία φθορά. Αυτό προϋποθέτει και την πρωτότυπη συσκευασία καθώς και ότι οι ειδικές σημάνσεις του προϊόντος (καρτελάκια) βρίσκονται ακόμη επάνω στο προϊόν.

Θα πρέπει μαζί με τα επιστραφέντα προϊόντα να είναι και όλα τα έγγραφα, τα οποία συνόδευαν το προϊόν κατά την παράδοσή του σε εσάς (π.χ. Απόδειξη Λιανικής). Εσείς φέρετε ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των προϊόντων προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των προϊόντων.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει όσον αφορά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • στην περίπτωση προμήθειας αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτετε εσείς ή στην περίπτωση εξατομικευμένων προϊόντων,
  • στην περίπτωση προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση και αναφέρουν στα χαρακτηριστικά τους ευκρινώς ότι δεν ισχύουν επιστροφές,
  • και στην περίπτωση προϊόντων τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση (όπως μαγιό).

 

Στην περίπτωση επιστροφής προϊόντων κατόπιν δικής σας επιλογής (π.χ. επειδή αλλάξατε γνώμη, επειδή κάποιο προϊόν δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας κλπ.), επιβαρύνεστε εσείς με το κόστος επιστροφής αυτών.

Εφόσον όμως η επιστροφή των προϊόντων οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας (ελαττωματικό προϊόν, παράδοση λάθος μεγέθους προϊόντος, παράδοση λάθος προϊόντος κλπ.) το κόστος επιστροφής αυτών θα βαρύνει την Εταιρεία.

Ειδικά για τις επιστροφές προϊόντων που αφορούν αλλαγή μεγέθους (για παράδειγμα αν το νούμερο που επιλέξατε δεν σας κάνει), η εταιρεία μας σας δίνει την δυνατότητα επιστροφής & αντικατάστασης του προϊόντος χωρίς επιβάρυνση. Η δωρεάν επιστροφή & αντικατάσταση ισχύει για αλλαγή μεγέθους σε όλα τα προϊόντα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος εκτός των εξαιρέσων για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής (για παράδειγμα εσώρουχα ή μαγιό κλπ). Η δωρεάν επιστροφή ισχύει μόνο για την πρώτη επιστροφή.

Σε περίπτωση που για την επιστροφή των προϊόντων η παραλαβή αυτών γίνεται από την Ετ.Ταχ.Υπηρεσιών που συνεργάζεται με την Εταιρεία το κόστος επιστροφής των προϊόντων ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων ευρώ (4,00 €).

Αυτό το ποσό δύναται να μην καταβάλλεται από τον καταναλωτή με ξεχωριστή πληρωμή κατά την παραλαβή των προϊόντων από την Ετ.Ταχ.Υπηρεσιών, αλλά να αφαιρείται, κατόπιν σχετικού συμψηφισμού, από το συνολικό προς επιστροφή στον καταναλωτή οφειλόμενο χρηματικό ποσό. Το επιστρεφόμενο σε αυτήν την περίπτωση στον καταναλωτή ποσό θα ισούται (εφόσον ο καταναλωτής επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής και εφόσον η παραλαβή γίνεται από Ετ.Ταχ.Υπηρεσιών που συνεργάζεται με την Εταιρεία) με: [την αξία των επιστρεφόμενων προϊόντων] μείον [το κόστος (ύψους 4,00 €) επιστροφής των προϊόντων].

Τονίζεται ότι η δυνατότητα επιστροφής των προϊόντων μέσω της συνεργαζόμενης Ετ.Ταχ.Υπηρεσιών και η συμψηφιστική εξόφληση του κόστους επιστροφής ύψους 4,00 € έχει τεθεί αποκλειστικώς προς διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Η επιλογή τούτου του τρόπου επιστροφής δεν είναι δεσμευτική. Κάθε καταναλωτής μπορεί να αποστείλει τα προς επιστροφή προϊόντα με οποιονδήποτε τρόπο εκείνος επιλέξει.

Σε περίπτωση αγοράς με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ή pay pal πιστώνουμε την χρεωστική ή πιστωτική σας κάρτα σας ή τον λογαριασμό pay pal με το ποσό που πρέπει να σας επιστραφεί κατόπιν παραλαβής από την  Εταιρεία και ελέγχου των προϊόντων που επεστράφησαν. Αν η πίστωση της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτα ή του λογαριασμού pay pal δεν είναι δυνατή για οποιοδήποτε λόγο, η επιστροφή χρημάτων θα γίνεται  μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό σας.

Σε περίπτωση αγοράς προϊόντων με  αντικαταβολή η επιστροφή χρημάτων θα γίνεται  μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό σας.

Συνεπώς θα σας παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε για τον αριθμό λογαριασμού σας (IBAN), την τράπεζα που διατηρείτε τον λογαριασμό και το όνομα του δικαιούχου όπως αυτό αναφέρεται στο βιβλιάριο.

Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι τα σωστά. Κάθε καταναλωτής φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την σωστή παροχή των στοιχείων του τραπεζικού του λογαριασμού και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λανθασμένης προσκόμισης αυτών για την τυχόν μη καταβολή κάθε οφειλόμενου ποσού στον καταναλωτή.

Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε φροντίδα και μέριμνα για την εμπρόθεσμη επιστροφή κάθε οφειλόμενου ποσού στους καταναλωτές. Η  Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση πληρωμής κάθε ποσού εξ αιτίας οφειλόμενης σε ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων (προβλήματα στη διαδικασία των τραπεζικών συναλλαγών, μη δήλωση από καταναλωτή των στοιχείων του τραπεζικού του λογαριασμού κλπ.).

Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας εάν δεν έχετε λάβει την επιστροφή των χρημάτων σας εντός 14 ημερών από την ημέρα που μας ενημερώσατε για την απόφαση σας να επιστρέψετε τα προϊόντα.