Ασφάλεια δεδομένων Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΑΚΑΣ Ε.Ε», με έδρα την Καρδίτσα, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 15 (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 019083931000, τηλέφωνο επικοινωνίας : 24410 21566, email επικοινωνίας :  info@vrakas-fashion.gr ) και διεύθυνση ηλεκτρονικού καταστήματος www.vrakas-fashion.gr (εφεξής Εταιρεία) αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση μέχρι 256-bit, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές στην ιστοσελίδα της. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.

Το SSL (Secure Sockets Layer), έχει θεσπιστεί παγκοσμίως ως το ασφαλέστερο πρωτόκολλο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες – και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους.

Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Υπογραμμίζεται ότι η Εταιρεία ούτε επεμβαίνει ούτε έχει κάποια σχέση με την ηλεκτρονική διαδικασία πληρωμής με χρήση πιστωτικής κάρτας, για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η συνεργαζόμενη τράπεζα και η τράπεζα του Αγοραστή/Πελάτη.

Ως εκ τούτου, το η Εταιρεία, δεν είναι σε θέση να αποθηκεύει ή να επεξεργάζεται στοιχεία πιστωτικών καρτών.  Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που θέλετε να αγοράσετε ένα προϊόν, οφείλετε να εισάγετε ξανά τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας και να δηλώσετε ρητά ότι είστε ο κάτοχος της κάρτας ή πραγματοποιείτε νόμιμη χρήση αυτής.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων και τις πολιτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνάψει σύμβαση  για την ολοκλήρωση των σχετικών συναλλαγών.